Cách chữa đau khớp gối nhanh mà hiệu quả tuyệt vời qua chia sẻ của thầy Dư Quang Châu

Thầy Dư Quang Châu chia sẻ về tầm quan trọng của Y Mao Mạch trên thế giới và về sự mai một vô cùng đáng tiếc của phương pháp màu nhiệm này.

Sau nhiều năm trăn trở, tìm tòi, thầy đã làm sống dậy phương pháp Y Mao Mạch tại Việt Nam với kỹ thuật bấm huyệt Thập Chỉ Đạo, kế thừa từ Lương y Huỳnh Thị Lịch phối hợp với kỹ thuật chườm nóng vùng gan bằng Cặp Đá Diệu Kỳ do thầy dày công nghiên cứu để tạo thành một phương pháp “nội công, ngoại kích” vừa đả thông mao mạch ngoại vi lẫn mao mạch nội tạng hiệu quả tuyệt vời.

Xem thêm