Thầy Dư Quang Châu tư vấn chữa đau khớp gối, đau cổ gáy – Munich 12/7/2016

Munich 12/7/2016, Thầy Dư Quang Châu tư vấn chữa đau khớp gối, đau cổ gáy tại lớp học Y mao mạch Thập Chỉ Liên Tâm