HUYỆT VÙNG TAY – VỊ TRƯỜNG ĐIỂM

huyetvungtay-VỊ TRƯỜNG ĐIỂM 1 huyetvungtay-VỊ TRƯỜNG ĐIỂM 2

VT :  Tại điểm giữa rãnh mô ngón tay cái và đường thẳng từ chỗ lõm nhất nếp cổ tay trong kéo xuống. Hoặc từ giữa nếp cổ tay xuống 1 khoát, hơi chếch về phía ngón tay cái 1 ít.

GP :  Dưới huyệt là cơ dạng ngón ngón tay cái, cơ mô ngón cái, cơ đốt ngón cái, xương bàn tay 1.

TK vận động cơ là nhánh của dây TK giữa.

Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh C6.

TD :  Trị dạ dầy đau, bụng đầy, ăn không tiêu, ruột đầy hơi, ruột sôi kêu.

CB :  Dùng ngón tay trỏ đè lên xương quay, ngón 3 và 4 nắm ngón tay cái người bệnh, ngón cái ấn thẳng vào huyệt + day lên, xuống nhẹ nhàng.


Bảng tóm tắt huyệt Vị Trường Điểm

 

Trị dạ dầy đau. Ấn thẳng huyệt, day lên xuống nhẹ nhàng.
Bụng đầy, ăn không tiêu.
Ruột đầy hơi, ruột sôi kêu.