HUYỆT VÙNG TAY – TỨ THẾ

huyetvungtay-TỨ THẾ  1 huyetvungtay-TỨ THẾ  2

VT :  4 điểm ở cơ 3 đầu cánh tay. Từ đỉnh mấu trên khớp vai sau đến mỏm trên đầu khủy ngoài khớp khủy, chia làm 4 phần bằng nhau, đó là 4 vùng huyệt.

GP :  Dưới vùng huyệt là cơ Delta, cơ 2 đầu cánh tay, chỗ bám của cơ cánh tay trước vào xương, phần rộng ngoài của cơ của cơ 3 đầu cánh tay, xương cánh tay.

TK vận động cơ là nhánh của dây TK mũ, các nhánh của dây TK cơ – da và nhánh dây TK quay, trụ.

Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh C4 và C5.

TD :  Trị câm điếc, động kinh, thần kinh suy nhược.

CB :  Bấm móc : Ngón cái đè vào mặt ngang của cơ Delta còn 4 ngón kia bấm móc vào vùng cơ mặt sau, bóp từ trên dần xuống đến khuỷu tay (chia làm 4 điểm). Bóp nhẹ vừa.