HUYỆT VÙNG NGỰC BỤNG – MỘNG LÂM

Huyet vung nguc bung - Mong Lam 1 Huyet vung nguc bung - Mong Lam 2

VT :  Tại giao điểm của kẽ liên sườn 3 – 4 với đường nách trước (hoặc từ đầu vú kéo ngang ra), rồi hơi chếch lên 1 ít.

GP : Dưới huyệt là cơ ngực to, cơ ngực bé, cơ răng cưa to, các cơ gian sườn 3 – 4. Bên dưới là phổi .

TK vận động cơ là dây ngực to, dây TK ngực bé, dây TK gian sườn 3 và 4.

Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn Thần kinh D3.

TD :  Trị hạch trong nách và ngực.

Tuyến vú viêm (tia sữa tắc), lồng ngực nhô cao.

CB :  Khóa Hổ khẩu + bấm và day nhẹ.

GC :             . Chỉ nên kích thích huyệt bên Phải thôi.

. Không bấm mạnh sợ ảnh hưởng đến tim.

 

Bảng tóm tắt huyệt Mộng Lâm

 

Trị hạch trong nách và ngực. Khóa Hổ khẩu + bấm và day nhẹ. Chỉ nên kích thích huyệt bên Phải thôi.
Tuyến vú viêm.
Lồng ngực nhô cao.