HUYỆT VÙNG NGỰC BỤNG – MẠNH LỰC

Huyet vung nguc bung - Manhh Luc 1 Huyet vung nguc bung - Manhh Luc 2

VT :  Tại ổ lõm ngay dưới khớp vai – đòn (phía trong huyệt Nhật bách 1 khoát).

GP : Dưới huyệt là cơ ngực to, cơ ngực bé, cơ răng cưa to, các cơ gian sườn 2.

TK vận động cơ là nhánh dây TK ngực to, dây ngực bé, dây răng to, đám rối TK nách, dây gian sườn 2.

Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn Thần kinh C4.

TD :  Trị tay không dơ lên cao được, tay không đưa ra phía sau được.

CB :             . Ngón tay cái để vào huyệt, 4 ngón tay còn lại đè vào phía sau vai, day ấn vào hướng à đầu vai.

. Khóa Nhân tam 3, điểm huyệt Mạnh lực có tác dụng dẫn máu xuống chân đối diện.

 

Bảng tóm tắt huyệt Mạnh Lực

 

Tay không dơ lên cao được. Ngón tay cái để vào huyệt, 4 ngón tay còn lại đè vào phía sau vai, day ấn vào hướng à đầu vai.
Tay không đưa ra phía sau được.
Dẫn máu xuống chân đối diện. Khóa Nhân tam 3, điểm huyệt Mạnh lực .

Tham khảo Bài giảng THẬP CHỈ LIÊN TÂM: