HUYỆT VÙNG LƯNG VAI – TÚC LÝ

Huyet vung lung vai - TÚC LÝ 1 Huyet vung lung vai - TÚC LÝ 2

VT : Tại giữa khe đốt sống lưng thứ 12 (D12) và thắt lưng 1 (L1) ra ngang 2 khoát.

GP :  Dưới huyệt là cân ngực – thắt lưng của cơ lưng to, cơ răng bé sau – dưới cơ lưng dài, cơ ngang gai, cơ gian mỏm ngang, cơ vuông thắt lưng, cơ đáy chậu.

TK vận động cơ là nhánh của đám rối cánh tay, nhánh dây TK gian sườn 1, nhánh dây sống lưng 12, nhánh của đám rối thắt lưng.

Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh D12.

TD :  Trị lưng đau, liệt chi dưới ở trẻ nhỏ.

CB :  Khóa huyệt Túc kinh, bấm huyệt Túc lý có tác dụng trị cổ bị liệt, mềm rũ.

GC :  Tương đương vị trí huyệt Vị du (của Châm cứu).

 

Bảng tóm tắt huyệt Túc Lý

 

Làm mạnh cổ Khóa huyệt Tố ngư, bấm huyệt Mạnh công.
Khóa huyệt Túc kinh + bấm huyệt Túc lý .
Làm mạnh lưng Khóa huyệt Mạnh công + bấm huyệt Túc lý.
Trị liệt chi dưới Bấm lần lượt từng bên cơ thể cho thăn thịt 2 bên đốt sống của em bé chuyển qua phải, trái…