HUYỆT VÙNG LƯNG VAI – TÂN KHƯƠNG

Huyet vung lung vai - TÂN KHƯƠNG 1 Huyet vung lung vai - TÂN KHƯƠNG 2

VT :  Tại khe giữa xương cùng 1 – 2 ngang ra 4 khoát, ở bờ trong cơ mông to.

GP :  Dưới huyệt là cơ mông to, bờ dưới cơ mông nhỏ, trên bờ cơ tháp, bờ ngoài chỗ bám gân cơ lưng to.

TK vận động cơ là các nhánh của dây TK mông trên và dây TK mông dưới, nhánh của đám rối cùng, nhánh của đám rối cánh tay.

Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh L3.

TD :  Trị thần kinh tọa đau, đầu lắc lư do chấn thương vào vùng hông bên phải, trẻ liệt chi dưới, cổ mềm yếu.

CB : Trị thần kinh tọa đau : bấm – day.

Trị cổ yếu : khóa huyệt Tố ngư – bấm Tân khương.

 

Bảng tóm tắt huyệt Tân khương

 

Trị thần kinh tọa đau. Bấm – day huyệt Tân khương.
Trị cổ yếu. Khóa huyệt Tố ngư – bấm huyệt Tân khương.
Trị liệt chi dưới. Khóa Nhị môn 3, 4 + bấm Tân khương.