HUYỆT VÙNG LƯNG VAI – MẠNH CÔNG

Huyet vung lung vai - MẠNH CÔNG 1 Huyet vung lung vai - MẠNH CÔNG 2

VT :  Tại khe đốt sống thắt lưng 1 và 2 (L1 – L2) ra ngang 2 khoát.

GP :  Dưới huyệt là cân ngực – thắt lưng của cơ lưng to, cơ răng bé sau – dưới cơ lưng dài, cơ ngang gai, cơ gian mỏm ngang, cơ mông thắt lưng, cơ đáy chậu.

TK vận động cơ là các nhánh của đám rối cánh tay, nhánh của dây sống – thắt lưng 2, nhánh của đám rối thắt lưng.

Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh L1 hoặc L2.

TD :  Trị lưng đau, trẻ nhỏ bị liệt chi dưới, cổ mềm yếu.

CB :  . Trị liệt chi dưới : Bấm lần lượt từng bên cơ thể cho thăn thịt 2 bên đốt sống của em bé chuyển qua phải, trái… 5-7 lần.

. Trị cổ yếu : Khóa huyệt Tố ngư, bấm huyệt Mạnh công.

. Làm mạnh lưng: Khóa huyệt Mạnh công + bấm huyệt Túc lý.

. Làm mạnh cổ: Khóa huyệt Túc lý + bấm huyệt Mạnh công.

GC :  Tương đương vị trí huyệt Thận du (của Châm cứu).

 

Bảng tóm tắt huyệt Mạnh Công

 

Làm mạnh cổ Khóa huyệt Tố ngư, bấm huyệt Mạnh công.
Khóa huyệt Túc lý + bấm huyệt Mạnh công.
Làm mạnh lưng Khóa huyệt Mạnh công + bấm huyệt Túc lý.
Trị liệt chi dưới Bấm lần lượt từng bên cơ thể cho thăn thịt 2 bên đốt sống của em bé chuyển qua phải, trái…