HUYỆT VÙNG LƯNG VAI – MẠNH CHUNG

Huyet vung lung vai - MẠNH CHUNG 1 Huyet vung lung vai - MẠNH CHUNG 2

VT :  Tại giữa bờ trên xương bả vai (sau lưng), bên Phải.

GP :  Dưới huyệt là cơ thang, cơ trên gai, xương bả vai.

TK vận động cơ là nhánh của dây TK sọ não số XI, nhánh của đám rối cổ sâu, nhánh của dây TK trên vai.

Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh C6.

TD :  Làm dãn gân cơ vai, giúp dễ thở,

Trị tay không giơ lên cao được,

Suyễn,

Động kinh.

CB :  Bấm hoặc điểm nhẹ – không kích thích mạnh.

GC :  . Cùng vị trí này ở bên Trái là huyệt Khôi thế 1.

. Để cắt cơn suyễn (bất kể hàn hay nhiệt), có thể khóa Ngũ bội 1 + day bấm Mạnh chung (Khôi thế 1).

 

Bảng tóm tắt huyệt Mạnh Chung

 

Làm dãn cơ vai, giúp dễ thở (dùng trong cơn suyễn, động kinh). Khóa Ngũ bội 1 + bấm Mạnh chung.
Tay không dơ lên cao được, tay không gấp sang vai bên đối diện được. Bấm day Mạnh chung.