Huyệt vùng đầu mặt cổ – MƯỜI HAI HUYỆT CĂN BẢN

Thap Chi Dao Lien Tam Du Quang Chau - huyet co mat 34 - 12 huyet 1 Thap Chi Dao Lien Tam Du Quang Chau - huyet co mat 36 - 12 huyet 1Thap Chi Dao Lien Tam Du Quang Chau - huyet co mat 35 - 12 huyet 1

VT : Gồm 12 huyệt ở vùng đầu – mặt – cổ :

6 huyệt ở vùng lông mày gồm Án khôi, Cốt cường, Mạnh không (bên Trái) và Ấn lâm, Nhị tuế, Vũ hải (bên Phải).

2 huyệt ở 2 bên sống cánh mũi : Tam huyền tả và hữu.

1 huyệt ở nhân trung (Chí đắc).

1 huyệt ở cằm (Chí tôn).

2 huyệt ở 2 bên bờ cơ thang, từ cổ xuống đến vai (Trụ cột hồi sinh).

TD : Thường dùng khi cơ thể người bệnh suy yếu.

Làm tăng sức tổng quát.

Ghi chú: 12 huyệt này thường dùng để kết thúc một tiến trình trị liệu, qua đó, tăng sức cho người bệnh, đồng thởi giải trừ bớt một số kích thích quá nhiều (nếu có) khiến cho người bệnh cảm thấy khó chịu…