Huyệt vùng đầu mặt cổ – CÔ THẾ

Thap Chi Dao Lien Tam Du Quang Chau - huyet co mat 13 co theThap Chi Dao Lien Tam Du Quang Chau - huyet co mat 14 co theVT : Tại chính giữa khe đốt sống cổ 1 và 2 (C1-C2). Nếu có chân tóc gáy, lấy huyệt ở chỗ lõm giữa gáy và trên chân tóc 0,5 cm.

GP : Dưới da là gân cơ thang, cơ bán gai hoặc cơ rối to, cơ thẳng sau đầu to, màng đội trục sau, ống sống.

TK vận động cơ do ngành sau của 3 dây TK sống cổ trên và nhánh của dây TK sọ não số XI.

Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh C5.

TD : Trị đầu đau dữ dội, Đầu đau về buổi sáng (đau đầu đông), đầu đau do cảm.

CB : Day nhẹ, vuốt xuống phía dưới.

GC : Tương đương vị trí huyệt Á môn (của Châm cứu).