Huyệt vùng đầu mặt cổ – ÁN TINH

 

Thap Chi Dao Lien Tam Du Quang Chau - huyet co mat 3

Thap Chi Dao Lien Tam Du Quang Chau - huyet co mat 4

– VT : Đuôi lông mày chếch lên trên 1 khoát.

– GP : Dưới huyệt là bờ ngoài cơ vòng mi, phần bám vào da cung mày của cơ trán, xương trán. Thần kinh vận động cơ là các nhánh của dây mặt.

Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh sọ não V.

– TD : Làm sáng mắt,

         Trị đầu đau,

Vùng thái dương đau.

– CB : Day nhẹ hướng lên á (đau trên vùng đầu).

            Day nhẹ hướng xuống â đuôi mắt.

         Day nhẹ hướng về à thái dương (vùng thái dương

đau).

 

Bảng tóm tắt huyệt Án Tinh

 

Làm sáng mắt. Day nhẹ hướng xuống â đuôi mắt.
Trị đầu đau. Day nhẹ hướng lên á
Vùng thái dương đau. Day nhẹ hướng về à thái dương