Huyệt vùng đầu mặt cổ – CHÚ THẾ

Thap Chi Dao Lien Tam Du Quang Chau - huyet co mat 11 chu theThap Chi Dao Lien Tam Du Quang Chau - huyet co mat 12 chu the

VT : Tại 1/3 trên và trong cơ ức – đòn – chũm, bên Phải, thẳng chỗ lõm phía sau tai (huyệt Ế phong – Tam tiêu 17) xuống gần góc hàm.

GP : Dưới huyệt là bờ trước cơ ức -đòn – chũm, cơ trâm hầu, trâm móng, trâm lưỡi và cơ 2 thân, trên các cơ bậc thang.

TK vận động cơ là nhánh của dây thần kinh sọ não XI, nhánh của đám rối cổ sâu, nhánh TK chẩm lớn, nhánh TK dưới chẩm.

Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần

kinh C3.

TD : Trị bệnh hay khóc do di chứng tai biến mạch máu não hoặc tâm thần.

CB : Khóa Ngũ bội 1 tay phải + day và vuốt nhẹ và bật vào cơ chũm.

GC : Chỉ bấm huyệt ở bên phải thôi.