Huyệt vùng đầu mặt cổ – XÀNG LÂM

 

Thap Chi Dao Lien Tam Du Quang Chau - huyet co mat 54 xang lam Thap Chi Dao Lien Tam Du Quang Chau - huyet co mat 55 xang lam

VT :  Trên rãnh bờ cơ thang (gáy), chỗ tiếp giáp khớp sống cổ 2 và 3 (C2 – C3).

GP :  Dưới huyệt là góc tạo bởi cơ thang và cơ ức – đòn – chũm đáy là cơ gối đầu và cơ đầu dài. Dưới nữa là đáy hộp sọ.

TK vận động cơ là nhánh của dây cổ 2, nhánh của dây

chẩm lớn và nhánh của dây TK dưới chẩm.

Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh C3.

TD :  Trị tai ù, đỉnh đầu đau.

CB :  2 tay giữ 2 bên đầu, ngón tay cái bấm vào huyệt và móc ra 2 bên, day nhẹ, vuốt xuống.

 

Tóm tắt huyệt Xàng Lâm

 

Trị tai ù 2 tay giữ 2 bên đầu, ngón tay cái bấm vào huyệt và móc ra 2 bên,
Đỉnh đầu đau 2 tay giữ 2 bên đầu, ngón tay cái đè vào huyệt, day nhẹ, vuốt xuống.