Huyệt vùng đầu mặt cổ – UNG HƯƠNG

Thap Chi Dao Lien Tam Du Quang Chau - huyet co mat 50 ung huong Thap Chi Dao Lien Tam Du Quang Chau - huyet co mat 51 ung huong

 

VT :  Tại giữa khe đốt sống cổ 4 và 5 (C4 – C5).

GP :  Dưới huyệt là gân cơ thang, cơ gối đầu, cơ gối chẩm, cơ dài đầu, cơ bán gai của đầu, cơ bán gai của cổ, cơ ngang vai, xương sống cổ 4.

TK vận động cơ là nhánh của dây sọ não XI, các nhánh đám rối cổ sâu.

Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh C4 hoặc C5.

TD : Trị tai ù, cổ cứng, đầu đau, máu tụ ở đỉnh đầu do chấn thương (ngồi phịch xuống) ở vùng mông, mũi nghẹt.

CB :  Khi bấm, đặt ngón tay cái vào vùng huyệt, điều chỉnh làm sao để vùng móng tay áp được vào huyệt sẽ hiệu quả hơn là để cả mô thịt ngón tay.

Day lên – xuống.

 

Bảng tóm tắt huyệt Ung Hương

 

Đầu đau. Đè ấn vào huyệt,         day lên á, day xuống â.
Máu tụ ở đỉnh đầu do chấn thương ở vùng mông.
Tai ù.
Mũi nghẹt.
Cổ cứng.