HUYỆT VÙNG CHÂN – NHẤT THỐN

nhat-thon-1 nhat-thon-2

VT :  Đỉnh mắt cá chân trong xuống 4 khoát, ra sau 1 khoát. Trên đường tiếp giáp da gan chân – mu chân (giữa đường thẳng nối từ bờ gân gót đến ngón chân cái).

GP :  Dưới huyệt là khe giữa gân cơ cẳng chân sau và gân cơ gấp dài các ngón chân, gót của xương gót.

TK vận động cơ là các nhánh của dây TK chầy sau.

Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh L 4.

TD :  Trị thần kinh tọa (hông) đau, nhất là đau từ mông lan xuống gót chân (do S1 bị chèn ép).

CB :  Khóa huyệt Kim quy + bấm huyệt Nhất thốn.