HUYỆT VÙNG CHÂN – MẠNH TUẾ

manh-tue-1 manh-tue-2

VT :  Mé trong – dưới xương bánh chè (Bí huyền 8) ra ngang về phía trong 1 khoát (thẳng đỉnh cao lồi cầu trong xuống).

GP :  Dưới huyệt là gân bánh chè của cơ 4 đầu đùi, gân cơ may, xương bánh chè, khe khớp đùi và xương chầy.

TK vận động cơ là các nhánh của dây TK đùi.

Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn TK L3.

TD :  Trị tai ù, điếc.

Lưỡi bị rụt.

CB : Khóa Khô Khốc 3 + day nhẹ hướng lên.

GC :  Huyệt ở bên chân phải có thể bấm mạnh và lâu được nhưng huyệt ở bên chân trái, nên day nhẹ để tránh ảnh hưởng vào tim.

 

Bảng tóm tắt huyệt Mạnh Tuế

 

Trị tai ù, điếc. Khóa Khô Khốc 3 + day nhẹ hướng lên.
Lưỡi bị rụt.