HUYỆT VÙNG CHÂN – KHU TRUNG

khu-trung-1 khu-trung-2

VT :  Cạnh phía trong gai chậu trước, bên Trái (bên phải cùng vị trí là huyệt Khu chè).

GP :  Dưới huyệt là gân cơ chéo to, bờ ngoài cơ thẳng to, gân cơ chéo bé của bụng và cơ ngang bụng, mạc ngang, phúc mạc. Dưới ổ bụng là ruột non (tử cung khi có thai 3 tháng, bàng quang).

TK vận động cơ là 6 dây TK gian sườn.

Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh L1.

TD :  Trị bong gân chân và khớp háng cùng bên.

PH :  . Phối huyệt Thốn ô làm cho gân cơ trả về vị trí cũ.

. Khóa huyệt Khô thốn + bấm huyệt Khu trung (Khu chè) làm mạnh gân chân lên, trị chân biệt liệt, yếu, đi đứng hay bị khụy (sụm) xuống.

. Bong gân vùng khớp háng, trật khớp háng: Khóa huyệt Khô thốn + bấm huyệt Khu trung (Khu chè) làm cho khớp háng dần dần nhả ra, trở về vị trí cũ.

CB :  Bấm móc vào trong.

 

Bảng tóm tắt huyệt Khu Trung (Khu Chè)

 

Khu trung (Khu chè): Trị bong gân chân và khớp háng cùng bên.
Khóa huyệt Khô thốn + bấm huyệt Khu trung (Khu chè). . Làm mạnh gân chân lên.

. Trị bong gân vùng khớp háng, trật khớp háng.

Khóa huyệt Khu trung (Khu chè) + bấm huyệt Thốn ô. Bong gân, sái cơ vùng đùi.