HUYỆT VÙNG CHÂN – KHU CHÈ

khu-che-1 khu-che-2

VT :  Cạnh phía trong gai chậu trước, bên Phải (bên trái cùng vị trí là huyệt Khu trung).

GP :  Dưới huyệt là gân cơ chéo to, bờ ngoài cơ thẳng tọt gân cơ chéo bé của bụng và cơ ngang bụng, mạc ngang, phúc mạc. Dưới ổ bụng là ruột non và tử cung khi có thai 3 tháng, bàng quang khi đầy.

TK vận động cơ là 6 dây TK gian sườn.

Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh L1.

TD :  Trị bong gân chân và khớp háng cùng bên.

PH :  . Hợp với huyệt Thốn ô làm cho gân cơ trả về vị trí cũ.

. Khóa huyệt Khô thốn + bấm huyệt Khu trung (Khu chè) làm mạnh gân chân lên, trị chân biệt liệt, yếu, đi đứng hay bị khụy (sụm) xuống.

. Bong gân vùng khớp háng, trật khớp háng: Khóa huyệt Khô thốn + bấm huyệt Khu trung (Khu chè) làm cho khớp háng dần dần nhả ra, trở về vị trí cũ.

CB :  Bấm móc vào trong.

 

Bảng tóm tắt huyệt Khu Chè

 

Khu chè : Trị bong gân chân và khớp háng cùng bên.
Khóa huyệt Khô thốn + bấm huyệt Khu chè. . Làm mạnh gân chân lên.

. Trị bong gân vùng khớp háng, trật khớp háng.

Khóa huyệt Khu chè + bấm huyệt Thốn ô. Bong gân, sái cơ vùng đùi.