HUYỆT VÙNG CHÂN – KHÔI THẾ 2

khoi-the-2-1 khoi-the-2-2

VT :  Đỉnh sau mắt cá chân ngoài lên 2 khoát, Tại giữa rãnh xương chầy và xương mác, sát bờ xương mác (lấy ở chỗ lõm thẳng bờ ngoài mắt cá chân lên).

GP :  Dưới huyệt là khe giữa cơ mác bên ngắn với bờ trước xương mác.

TK vận động cơ là nhánh của dây TK cơ – da.

Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh L5.

TD :  Trị phong thấp, tê thấp.

Chảy nước dãi, đờm nhiều.

CB :  . Để tay vào ngay khe xương, bấm thẳng ngón tay giữa 2 xương (chầy và mác) theo tư thế móc vào trong.

. Trị phong thấp, tê thấp: Khóa Khô khốc 1 + day bấm huyệt.

. Trị chảy nước miếng, đờm nhiều: Khóa Khô khốc 1 + day bấm huyệt (bệnh ở bên nào, bấm huyệt bên chân đó).

 

Bảng tóm tắt huyệt Khôi Thế 2

 

Trị phong thấp, tê thấp. Khóa Khô khốc 1 + day bấm huyệt.
Trị chảy nước miếng, đờm nhiều. Khóa Khô khốc 1 + day bấm huyệt (bệnh ở bên nào, bấm huyệt bên chân đó).