HUYỆT VÙNG CHÂN – KHÔ THỐNG

kho-thong-1 kho-thong-2

VT :  Đỉnh mắt cá chân trong bên Phải xuống 3 khoát, hơi chếch về phía lòng bàn chân, trên đường tiếp giáp da gan bàn chân – mu chân.

GP :  Dưới huyệt là cơ dạng ngón chân cái, cơ gấp chắn ngón cái, chỗ bám của gân cơ cẳng chân sau, dưới bờ dưới xương thuyền.

TK vận động cơ là các nhánh của dây TK chầy sau.

Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh L5.

TD :  Trị cổ chân bị bong gân.

CB :     . Sưng mặt trong chân: Khóa Khô khốc 1 + khóa Achile + bấm huyệt Khô thống.

. Sưng mặt ngoài chân: Khóa huyệt Khô thống + bấm huyệt Achile.

GC : Tương đương vị trí huyệt Xuất khí (của Châm cứu).

 

Bảng tóm tắt huyệt Khô Thống

 

Trị cổ chân bị bong gân.
Sưng mặt trong chân. Khóa Khô khốc 1 + khóa Achile + bấm huyệt Khô thống.
Sưng mặt ngoài chân. Khóa Khô khốc 1 + khóa huyệt Khô thống + bấm huyệt Achile.