HUYỆT VÙNG CHÂN – ÁN CỐT

huyet vung chan - ÁN CỐT  1 huyet vung chan - ÁN CỐT  2 huyet vung chan - ÁN CỐT  3

VT :  Tại đỉnh góc trên – trước mắt cá chân trong lên 4 khoát.

GP :  Dưới huyệt là bờ trong xương chầy, bờ trước cơ gấp dài các ngón chân và cơ cẳng chân sau.

TK vận động cơ là các nhánh của dây chầy sau.

Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh L4.

TD :  Trị lưng vẹo. Lưng lệch hoặc lồi qua một bên.

CB :  Khóa Khô khốc 3 + huyệt Án cốt, day tròn 7 cái, đẩy lên, làm nhiều lần.

GC :              . Chỉ kích thích ở chân bên Phải.

Nếu lưng vẹo qua bên phải, không được bấm huyệt Án cốt bên trái mà phải khóa (bóp) vào vùng thăn thịt 2 bên cột sống – vùng D3 bên lành (không vẹo), rồi bóp vào vùng thăn thịt thẳng hố nách sau dài xuống đến khoảng lưng (D) 12 (huyệt Hồi sinh thân thể) để trả cơ lưng và cột sống cho ngay.

. Cần kiên nhẫn điều trị có thời gian mới điều chỉnh được chỗ gù.

 

 

Bảng tóm tắt huyệt Án Cốt

 

Trị lưng gù, vẹo lưng sang 1 bên. Chỉ day huyệt bên Phải.
Trị lưng gù vẹo sang bên trái Khóa Khô khốc 3 + huyệt Án cốt, day tròn 7 cái, đẩy lên, làm nhiều lần.
Trị lưng gù vẹo sang bên phải. Không được day ấn huyệt Án cốt bên chân trái, vì sợ ảnh hưởng đến tim.