Cơ chế môn Bấm huyệt Thập Chỉ Đạo

 

            Chưa có tài liệu nào đề cập đến việc giải thích về cơ chế lý luận của phương pháp bấm này. Có thể nêu ra một số vấn đề như sau:

 

            1- Cơ thể con người có rất nhiều hệ thống: mạch máu, thần kinh, kinh lạc… Nếu các hệ thống này hoạt động điều hòa tốt, con người không bị bệnh, nhưng khi các hệ thống đó bị trở ngại, xáo trộn… ảnh hưởng đến cơ thể, gây ra bệnh. Các sách xưa cũng đã từng nhận định: ‘ Thông tắc bất thống, Thống tắc bất thông ‘ (Lưu thông thì không đau, đau thì không thông ). Dùng các cách kích thích như Châm cứu, Xoa bóp, Bấm huyệt… nhằm lập lại sự quân bình cho các hệ thống đang bị rối loạn đó, làm cho cơ thể được bình thường trở lại và khỏi bệnh. Trong phương pháp bấm huyệt Thập chỉ đạo, khi điều trị, bao giờ cũng xử dụng thủ pháp ‘Khai thông’ như một hình thức làm cho khí huyết lưu thông, lập lại sự quân bình cho các đường kinh, huyệt đạo đang bị bế tắc… Vì vậy, có nhiều trường hợp, chỉ mới dùng thủ pháp khai thông (toàn thân, kinh lạc), người bệnh đã cảm thấy dễ chịu hơn nhiều…

           

2- Các loại Khóa + Bấm dùng kết hợp trong phương pháp này thường mang tác dụng làm tăng hiệu quả kích thích hoặc thay đổi hướng kích thích… cũng chỉ nhằm làm tăng thêm tác dụng của việc trị liệu.

            Tuy nhiên, các Khoá như Hổ khẩu, Nhân tam ở tay, Bí huyền, Khô khốc ở chân… làm cách nào để tạo ra được sự hỗ trợ, tăng cường kích thích hoặc chuyển đổi kích thích… theo cơ chế tác động của các cơ, bắp thịt hoặc thần kinh hoặc kinh lạc… là điều cần phải nghiên cứu và thử nghiệm lâu dài… mới có thể hoàn chỉnh được.

            Tóm lại, muốn hiểu rõ cơ chế lý luận của môn bấm Thập chỉ đạo, theo chúng tôi, cần phải tập trung nghiên cứu sâu vào 2 yếu tố chính là:

 

            a – Các đường kinh lạc (xem thêm chi tiết ở chương sau).

b – Các loại Khoá (xem thêm chi tiết ở chương sau).

 

           Hy vọng một ngày nào đó gần đây, với sự cộng tác của các nhà nghiên cứu, vấn đề cơ chế lý luận của phương pháp bấm này sẽ ngày càng được sáng tỏ hơn, góp phần nâng cao và hoàn chỉnh được phương pháp này.

Tham khảo Bài giảng THẬP CHỈ LIÊN TÂM: