Tác Dụng Của 10 Đường Kinh THẬP CHỈ ĐẠO

 

            a- Tác dụng sinh lý: Mười đường kinh của môn bấm Thập chỉ đạo, như vừa mô tả ở trên, có khả năng dẫn truyền kinh khí đi toàn cơ thể, vì thế, có thể đem kinh khí nuôi dưỡng các bộ phận cơ quan tương ứng. Đây là lý do giải thích được tại sao chỉ kích thích ở các ngón tay, ngón chân… mà có thể điều chỉnh được các rối loạn bệnh lý trong cơ thể.

 

            b- Tác dụng chẩn đoán: Dựa vào sự rối loạn bệnh lý ở vùng liên hệ với đường kinh nào, có thể chẩn đoán được là có sự rối loạn bệnh lý ở đường kinh hoặc tạng phủ liên hệ với đường kinh đó.

Thí dụ: Đau ở ngón tay cái (Ngũ bội 1 Tay), vùng ngực, ở mũi… có thể chẩn đoán là đường kinh Phế hoặc Tạng Phế bị rối loạn ( có bệnh) vì ngón tay cái, vùng ngực và mũi… có liên hệ với đường kinh Ngũ bội 1 và tạng Phế.

 

            c- Tác dụng điều trị : Dựa vào vùng có rối loạn bệnh lý để chọn các đường kinh tương ứng mà điều trị cho thích hợp.

Thí dụ: Người bệnh đau dây thần kinh hông (tọa), có thể bấm kích thích Ngũ bội 4 và 5 chân vì 2 đường kinh này vận hành ngang qua đường dây thần kinh hông chi phối theo nguyên tắc ‘ Kinh lạc sở qua, chủ trị sở cập’.

Nếu biết rõ đường vận hành, tác dụng của mỗi đường kinh, kết hợp với thủ pháp chuẩn xác, có thể giải quyết được rất nhiều bệnh chứng tương ứng.

 

Tham khảo Bài giảng THẬP CHỈ LIÊN TÂM: