Thập Chỉ Đạo (Thập Chỉ Liên Tâm) – Tầm nhìn – Sứ mệnh – Hoài bão

TẦM NHÌN

Bấm huyệt Thập Chỉ Đạo (Thập Chỉ Liên Tâm) là phương pháp độc đáo của người Việt Nam, đóng góp cho kho tàng các phương pháp phòng chữa bệnh không cần dùng thuốc lan truyền trong nhân dân toàn thế giới.

SỨ MỆNH

Góp phần chăm sóc sức khỏe ban đầu, điều chỉnh các chứng bệnh mà không cần dùng thuốc cho cộng đồng, mang lại hiệu quả cao.

HOÀI BÃO

Chúng tôi có khát vọng phương pháp Bấm huyệt Thập Chỉ Đạo (Thập Chỉ Liên Tâm) là một phương pháp phổ cập, mang tính quần chúng, đơn giản, dễ hiểu, dễ làm mà ai ai cũng có thể làm tốt được.