Hội ngộ học trò Thập Chỉ Đạo đầu tiên của lương y Huỳnh Thị Lịch