Thầy Dư Quang Châu chữa trẻ câm, chậm nói, Pardubice 18 7 2017