Mẹ ơi, con khỏi rồi – Chuyện lạ sau khi được chườm bằng CẶP ĐÁ DIỆU KỲ