CHỮA ĐAU CỘT SỐNG BẰNG THẬP CHỈ ĐẠO

Chị Nguyễn Thị Xuân Hương ở 15 A Lạc Trung, Hà Nội bị thoái hóa 5 đốt sống cổ, 5 đốt sống lưng và 2 xương chậu gần 20 năm. Chị đã chữa nhiều nơi với nhiều phương pháp trong đó có cả châm cứu, cấy chỉ và ong đốt…nhưng vẫn không khỏi.
Đến với Thập Chỉ Liên Tâm lúc đầu chưa tin sau khi thấy cơ sở khoa học chị đã tham gia học rồi được tác động bấm huyệt Thập Chỉ Liên Tâm và thấy kết quả rất khả thi.